Det måler vi


RoomAlyzer måler på otte parametre, der er vigtige for indeklimaet. Den viser dig, hvor du har problemerne, og hvor det kan betale sig at sætte ind, og hvor du kan spare pengene.

Temperatur

En god temperatur på arbejdspladsen eller i klasselokalet kan ikke overvurderes. Ifølge anbefalingerne skal den helst ligge mellem 20 og 25 grader. Din hud reagerer nemlig hurtigt på for høje eller for lave temperaturer. Er der for koldt i et lokale, trækker dine muskler sig sammen, og bevægeligheden i dine fingrene nedsættes. Det betyder, at du lettere bliver ukoncentreret og ineffektiv. Er temperaturen for høj, bliver du hurtigt træt, og døsig. Din præstationsevne nedsættes, og du kan få hovedpine.

Luftfugtighed

En korrekt luftfugtighed er afgørende for, om du trives i et lokale. For lav luftfugtighed kan genere følsomme luftveje/slimhinder og give dig tørre øjne. For høj luftfugtighed giver til gengæld gode betingelser for husstøvmider og grobund for skimmelsvamp. Roomalyzer overvåger løbede den relative luftfugtighed i lokalet.

CO2

Arbejdstilsynet anbefaler en max CO2-værdi på 1000 ppm (parts per million). Det er der en god grund til. Et forhøjet CO2-niveau kan både gøre dig træt og give dig hovedpine eller koncentrationsbesvær. Når det gælder CO2, er udluftning helt afgørende. Når personer trækker vejret i et lukket rum, så stiger CO2-niveauet. En lang række undersøgelser har påvist, hvordan dette påvirker indeklimaet. Resultaterne peger primært på, at vi sammen med CO2’en udånder såkaldte bioeffluenter, og at det er disse, der skaber problemerne. RoomAlyzer giver dig en præcis CO2-måling og ikke en tilpasset.

Støjniveau

Støj kan være både generende og stressende, og kan gå ud over produktiviteten. Et højt støjniveau kan forstyrre arbejdssituationer, der kræver koncentration, f.eks. undervisning eller kontorarbejde. Men støj kan også påvirke dig psykisk. Kraftig og vedvarende støj kan give høreskader eller tinnitus. Roomalyzer overvåger løbende støjniveauet og kan alarmere, hvis bestemte niveauer rammes.

Tilstedeværelse

Måling af tilstedværelse har som sådan ikke noget med indeklimaet at gøre. Men en kobling med de øvrige parametre kan give interessant viden. Hvor varmt er der for eksempel, når der ikke er personer i et lokale? Husker vi at slukke for lyset, når vi går? Roomalyzer kan også vise generelle anvendelsesstatistikker (hvor meget benyttes et specifikt lokale, og hvornår er det ledigt).

Lysniveau

Lys i forbindelse med arbejde og undervisning er mere vigtigt, end du måske tror. En forkert belysning kan medføre træthed og hovedpine, fordi lysets retning og hårdhed spiller en stor rolle for opfattelsen af en genstands form og karakter. En jævnt fordelt og diffus belysning får genstande til at virke udflydende og formløse. En hård og målrettet belysning tegner derimod skarpe skygger og fremhæver form og struktur. Arbejdstilsynet har opstillet minimumsgrænser for lysstyrken, og Roomalyzer kan løbende fortælle, om du lever op til disse krav.

Lysfarve

Lys har i sig selv en farve. De rødlige farver betegnes normalt som varme, mens de mere blålige farver betegnes som kolde. Glødelamper har normalt varme farver, mens lysstofrør og andre udladningslamper kan fås med den farve, man ønsker. Roomalyzer kan måle lysets farve og fortælle, hvorvidt belysningen gengiver farver korrekt og følger Arbejdstilsynets retningslinjer.

VoC

VoC står for ‘Volutile organic Compound’ (flygtige organiske forbindelser). De er talrige og i modsætning til mange andre indeklima-parametre kan du ikke umiddelbart mærke dem. De omfatter både menneskefremstillede og naturligt forekommende kemiske forbindelser. Det kan være lugte eller dufte. Nogle VoC’er er helt harmløse, mens andre er skadelige. Skadelige VoC’er er typisk ikke giftige her og nu, men har betydning for sundheden på længere sigt. Roomalyzer måler løbende mængden af VoC, og kan advare, hvis mængden af VoC bliver for høj.