Skolebørn kunne være et år foran - hvis der var styr på CO2 og indeklimaet


20 Dec
20Dec

Overskriften smager lidt af pop. Men ikke desto mindre er det, hvad undersøgelser viser: I mere end 90% af klasselokalerne i de danske folkeskoler er CO2-niveauet højere, end hvad Arbejdstilsynet anbefaler, i næsten halvdelen af af den tid, lokalerne bliver brugt. Børnene sidder altså i et klima, der gør dem utilpasse og uopmærksomme i halvdelen af deres timer. Tallene viser også, at børnene klarer sig 9% dårligere i test, hvis indeklimaet i deres klasselokaler ikke er godt. Og forskerne når frem til, at det groft sagt svarer til, at elever, der undervises i lokaler med et godt indeklima, kunne være et år foran pensum, når de når niende klasse, hvis der blev taget bedre hånd om indeklimaet.  

Trivsel og indlæring: Danske børn tilbringer en femtedel af tiden i skolen 

Det handler også om sundhed og trivsel, og det er i særlig grad luftens kvalitet, der er problemet på skolerne. I Danmark er trivselsproblemet særligt stort, fordi vores elever er blandt de elever i verden, der tilbringer mest tid i skolen. Faktisk er børnene i skole i en femtedel af deres vågne tid. En opgørelse viser, at det kun er i Australien, at børn går mere i skole end i Danmark. 

Et dårligt indeklima er også problematisk, fordi det mange gange er påvist, at der er en klar og tydelig sammenhæng imellem CO2-niveauet og børns evne til at lære. Børn lærer simpelthen mindre, når der er for meget CO2 i den luft, de indånder. De bliver også mere syge. I USA har man dokumenteret en sammenhæng imellem skolernes udluftning og elevernes sygefravær. Studier viser, at skolernes indeklima påvirker både elever og læreres adfærd. 

Nudging til læreren: Signal, når der skal luftes ud  

Så hvad gør man, når man har ansvaret for mange elevers trivsel og læring hver dag? Det indlysende svar er udluftning. Her kan en indeklimamåler som RoomAlyzer give signal og minde både lærer og elever om, at det er tid til at lufte ud eller måske forlade lokalet i en kort periode. Problemet med CO2 opstår, når der er mange mennesker samlet i et lukket rum. Så snart vinduet bliver åbnet og/eller menneskene i rummet går ud, falder CO2-niveauet. Der skal ikke nødvendigvis store, forkromede løsninger til for at komme under det mål, Arbejdstilsynet har sat for CO2: At det holder sig under 1000 ppm (parts per million). Men det kræver, at man bliver mindet om at gøre noget ved det. For i modsætning til for eksempel temperatur og luftfugtighed, kan man ikke mærke CO2. Det viser sig først, når hovedpinen eller andet er indtrådt. 

I sidste ende chefens ansvar: Et holistisk overblik er nødvendigt 

Selvom nudging er en del af svaret, kan det ikke stå alene. For det første arbejder nogle lærere i klasselokaler i etagebyggerier, hvor det ikke er tilladt at åbne vinduerne af hensyn til elevernes sikkerhed. For det andet har læreren mange ting at tage sig af, og ofte er det problem, som han eller hun vælger at gøre noget ved, støj. Det er fuldt forståeligt, og derfor kræver arbejdet med indeklimaet, at en person på skolen har det som sit ansvarsområde, så det kan blive en koordineret indsats, som kommer så mange til gode som muligt. Det er, derfor RoomAlyzer har bygget et system, hvor alle sensorer kan overskues centralt. Det giver mulighed for at danne sig et holistisk overblik og sætte ind, der hvor CO2-problemet er størst. Det kan også bruges til at se, om det kun er CO2, der kan gøres noget ved, eller om det er temperatur, luftfugtighed, lyd, lys eller de organiske forbindelser, der er i luften i lokalerne. Måleren kan give indblik i alle parametre.