Du tilbringer mest tid indendørs – få det hurtige overblik over CO2 og indeklima


20 Dec
20Dec

CO2. Eller ’kuldioxid’ sagt med ord i stedet for kemisk formel. Uden tvivl et af de mest brugte udtryk i nyere tid. Men hvad er op og ned, når det gælder CO2? Det bruges i mange sammenhænge. Ofte om vores klimasituation, hvor talen for eksempel falder på kulkraftværker og flyvemaskiner. Men CO2 er også et af de vigtigste begreber, når vi taler om indeklima, altså den luft, vi lever og ånder i, når vi er i vores hjem, på vores arbejdspladser, i institutioner, på skoler – eller hvor vi nu opholder os: Vi danskere spenderer ifølge Miljøstyrelsen et sted mellem 80 og 90 procent af vores tid indendørs. Der er altså god grund til at prioritere indeklimaet. Ikke mindst på arbejdspladser og i skoler, hvor sygdom og ineffektivitet ofte skyldes netop indeklimaet – herunder i høj grad CO2.


Når CO2 er afgørende for dit indeklima på kontoret eller i klasseværelset, er det faktisk ikke kuldioxiden alene, der er the bad guy. Et dansk studie viste for nogle år siden, at det er de bioeffluenter, der følger med, når vi ånder ud, der er den virkelige synder. Vi mennesker (og vores dyr i øvrigt) trækker vejret ind i lungerne. Herinde udskiftes ilten med CO2, som vi udånder som et affaldsstof. I det affaldsstof findes bioeffluenter, og det er dem, der, ifølge studiet, kan give os træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær, hvis vi er mange nok, der ånder ud i et lukket lokale. Det betyder tabt fortjeneste for virksomhederne, og spildte undervisningstimer for skolerne. Derfor giver det mening at måle på CO2 på arbejdspladser og i skoler.


Graf, der viser, hvordan fællesmødet kl. 9 hurtigt fik CO2-niveauet op i det røde felt.


Er det svært og dyrt at gøre noget ved? Ikke nødvendigvis. Arbejdstilsynet anbefaler, at CO2-niveauet holdes under 1000 ppm (parts per million) i et lokale. Typisk stiger niveauet i løbet af dagen i takt med, at flere mennesker har opholdt sig i længere tid i lokalet. Du kan måle på CO2’en ved at sætte en sensor op, der hvor du arbejder eller går i skole (læs mere på roomalyzer.com). Den blinker rødt, når CO2-niveauet overstiger den anbefalede grænse og ’nudger’ dig og de andre i lokalet til at få luftet ud. Du kan også få sensoren til at styre dit ventilationssystem, så processen foregår automatisk. Det vigtigste er, at du får luftet ud på de rigtige tidspunkter.