API


Roomalyzer kan tale med dine andre systemer

I Roomalyzer tilbyder vi adgang til et åbent API (både push og pull), så du løbende kan overføre informationer til andre systemer. Dette giver mulighed for - i realtid - at styre ventilationsanlæg, varme, lys, udluftning, vinduesåbning/lukning, vandvægge, persienner, markiser m.m. Med andre ord kan du bruge Roomalyzer som basis for at automatisere funktioner. Kontakt os for yderligere informationer.
API